icon_feature_2

KHO ĐỀ THI CHUẨN CỦA J.TEST

Khóa học được thiết kế dưới dạng đề thi chuẩn của J.TEST. Tổng hợp đề thi J.TEST qua các kỳ thi chính thức và được biên soạn bởi J.TEST VIETNAM
icon_feature_1

CHIA NHỎ KỸ NĂNG, LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Bao gồm 2 cấp độ EF và AD với 6 khóa học chuyên biệt: khóa luyện thi Pre-exam, luyện Viết, luyện Nghe, luyện Đọc, luyện Kanji, luyện Từ vựng
icon_feature_3

ĐÁP ÁN & PHÂN TÍCH

Đáp án Đúng – Sai hiển thị sau khi hoàn thành bài thi & giải thích chi tiết. Phân tích điểm mạnh và điểm hạn chế của học viên

Lợi ích của khóa học Elearning

  • Tạo môi trường luyện thi J.TEST đúng hướng & hiệu quả
  • Thời gian ôn luyện linh hoạt, học mọi lúc, mọi nơi
  • Đánh giá tổng quan trình độ hiện tại trong khuôn khổ tham dự kỳ thi J.TEST
  • Giúp phát huy điểm mạnh & cải thiện điểm yếu
  • Làm quen nhuần nhuyễn với cấu trúc và dạng câu hỏi trong đề thi J.TEST
  • Tăng sự tự tin & tăng tỷ lệ đỗ kỳ thi J.TEST

Thông tin khóa học

J.TEST AD Nghe hiểu

276
students
300,000 ₫

MÔ TẢ KHÓA HỌC Khóa luyện Nghe hiểu  được thiết kế theo dạng đề thi chuẩn J.TEST. Các câu hỏi luyện tập giúp bạn...

300,000 ₫

J.TEST EF Đề thi

30
students
400,000 ₫

This tutorial will introduce you to PHP, a server-side scripting language you can use to make dynamic websites and web applications.

400,000 ₫

J.TEST EF Đọc hiểu

33
students
300,000 ₫

The jQuery team knows all about cross-browser issues, and they have written this knowledge into the jQuery library. jQuery will run exactly the same...

300,000 ₫

J.TEST EF Viết

26
students
300,000 ₫

In this course, We'll learn how to create websites by structuring and styling your pages with HTML and CSS.

300,000 ₫

J.TEST EF Từ vựng

89
students
300,000 ₫

Many of the most powerful, memorable and effective photographs are black and white images. With digital photography though you can no longer take a...

300,000 ₫

J.TEST EF Kanji

46
students
300,000 ₫

Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photography. The Best Selling Online Professional Photography Class: How to Take & Sell Photos.

300,000 ₫

J.TEST AD Đề thi

51
students
400,000 ₫

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the...

400,000 ₫

J.TEST AD đọc hiểu

25
students
300,000 ₫

Less is a CSS pre-processor, meaning that it extends the CSS language, adding features that allow variables, mixins, functions and many other techniques that...

300,000 ₫

J.TEST AD Kanji

25
students
300,000 ₫

JavaScript is an object oriented dynamic language with types and operators, standard built-in objects, and methods. Its syntax comes from the Java and C...

300,000 ₫

J.TEST AD Viết

26
students
300,000 ₫

In this course, We'll learn how to create websites by structuring and styling your pages with HTML and CSS.

300,000 ₫

J.TEST AD Từ vựng

28
students
300,000 ₫

This tutorial will introduce you to PHP, a server-side scripting language you can use to make dynamic websites and web applications.

300,000 ₫

J.TEST EF Nghe hiểu

275
students
300,000 ₫

A WordPress LMS Plugin to create WordPress Learning Management System. Turn your WP to LMS WordPress with Courses, Lessons, Quizzes & more.

300,000 ₫

J.TEST khó hay dễ phụ thuộc vào bạn! Kết quả phụ thuộc vào cách bạn ôn luyện ngày hôm nay!